Silno je teško dosegnuti mir i sreću kad smo ispunjeni takmičarskim duhom i mržnjom. Zato je život ispunjen ljubavlju vrlo, vrlo važan i dragocen za ljudsko društvo.


silno-teko-dosegnuti-mir-i-sreu-kad-smo-ispunjeni-takmiarskim-duhom-i-mrnjom-zato-ivot-ispunjen-ljubavlju-vrlo-vrlo-vaan-i-dragocen-za-ljudsko
dalaj lamasilnotekodosegnutimirsrećukadsmoispunjenitakmičarskimduhommržnjomzatoživotispunjenljubavljuvrlovrlovažandragocenzaljudskodrutvosilno jeje teškoteško dosegnutidosegnuti mirmir ii srećusreću kadkad smosmo ispunjeniispunjeni takmičarskimtakmičarskim duhomduhom ii mržnjomzato jeje životživot ispunjenispunjen ljubavljuljubavlju vrlovrlo važanvažan ii dragocendragocen zaza ljudskoljudsko društvosilno je teškoje teško dosegnutiteško dosegnuti mirdosegnuti mir imir i srećui sreću kadsreću kad smokad smo ispunjenismo ispunjeni takmičarskimispunjeni takmičarskim duhomtakmičarskim duhom iduhom i mržnjomzato je životje život ispunjenživot ispunjen ljubavljuispunjen ljubavlju vrlovrlo važan ivažan i dragoceni dragocen zadragocen za ljudskoza ljudsko društvo

Najsigurniji način da ne postaneš vrlo nesrećan je taj da ne zahtevaš da budeš vrlo srećan. -Artur Šopenhauer
najsigurniji-nain-da-ne-postane-vrlo-nesrean-taj-da-ne-zahteva-da-bude-vrlo-srean
Čovjek koji čeka da mu pečena patka doleti u usta, moraće čekati vrlo, vrlo dugo. -Kineske poslovice
ovjek-koji-eka-da-mu-peena-patka-doleti-u-usta-morae-ekati-vrlo-vrlo-dugo
Velika ambicija je strast velikog karaktera. Ljudi obdareni njome mogu raditi vrlo dobre ili vrlo loše stvari. Sve zavisi od principa koji ih usmeravaju. -Napoleon Bonaparta
velika-ambicija-strast-velikog-karaktera-ljudi-obdareni-njome-mogu-raditi-vrlo-dobre-ili-vrlo-loe-stvari-sve-zavisi-od-principa-koji-ih-usmeravaju
Pokušavamo dobiti mir i sreću spolja, iz novca ili moći. Međutim, istinski mir i spokoj trebali bi doći iznutra. -Dalaj Lama
pokuavamo-dobiti-mir-i-sreu-spolja-iz-novca-ili-moi-meutim-istinski-mir-i-spokoj-trebali-bi-doi-iznutra