Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala.


siromatvo-majka-kriminala-a-blagostanje-majka-nemorala
aristotelsiromatvomajkakriminalablagostanjenemoralasiromaštvo jeje majkamajka kriminalablagostanje majkamajka nemoralasiromaštvo je majkaje majka kriminalaa blagostanje majkablagostanje majka nemoralasiromaštvo je majka kriminalaa blagostanje majka nemorala

Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da
Disciplina je majka uspeha. -Eshil
disciplina-majka-uspeha