Sisa je velika stvar koliko god da je mala xD


sisa-velika-stvar-koliko-god-da-mala-xd
sisavelikastvarkolikogoddamalaxdsisa jeje velikavelika stvarstvar kolikokoliko godgod dada jeje malamala xdsisa je velikaje velika stvarvelika stvar kolikostvar koliko godkoliko god dagod da jeda je malaje mala xdsisa je velika stvarje velika stvar kolikovelika stvar koliko godstvar koliko god dakoliko god da jegod da je malada je mala xdsisa je velika stvar kolikoje velika stvar koliko godvelika stvar koliko god dastvar koliko god da jekoliko god da je malagod da je mala xd

Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-DGde velika zvona zvone,tu se mala ne čuju.Bolja je mala zarada danas nego velika sutra.Stav je mala stvar koja pravi veliku razliku.Prva ljubav je veoma velika i veoma mala.Neki menjaju nove godine kao mala deca pelene. Čim u jednoj godini urade onu stvar, odmah traže novu i čistu godinu.