Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku.


sjeti-se-svojim-trenutnih-blagoslova-kojih-svaki-ovjek-ima-mnogo-a-ne-prolih-nedaa-od-kojih-svaki-ovjek-ima-poneku
Čarls dikenssjetisesvojimtrenutnihblagoslovakojihsvakičovjekimamnogoneprolihnedaćaodponekusjeti sese svojimsvojim trenutnihtrenutnih blagoslovablagoslova kojihkojih svakisvaki čovjekčovjek imaima mnogone prošlihprošlih nedaćanedaća odod kojihkojih svakisvaki čovjekčovjek imaima ponekusjeti se svojimse svojim trenutnihsvojim trenutnih blagoslovatrenutnih blagoslova kojihblagoslova kojih svakikojih svaki čovjeksvaki čovjek imačovjek ima mnogoa ne prošlihne prošlih nedaćaprošlih nedaća odnedaća od kojihod kojih svakikojih svaki čovjeksvaki čovjek imačovjek ima ponekusjeti se svojim trenutnihse svojim trenutnih blagoslovasvojim trenutnih blagoslova kojihtrenutnih blagoslova kojih svakiblagoslova kojih svaki čovjekkojih svaki čovjek imasvaki čovjek ima mnogoa ne prošlih nedaćane prošlih nedaća odprošlih nedaća od kojihnedaća od kojih svakiod kojih svaki čovjekkojih svaki čovjek imasvaki čovjek ima ponekusjeti se svojim trenutnih blagoslovase svojim trenutnih blagoslova kojihsvojim trenutnih blagoslova kojih svakitrenutnih blagoslova kojih svaki čovjekblagoslova kojih svaki čovjek imakojih svaki čovjek ima mnogoa ne prošlih nedaća odne prošlih nedaća od kojihprošlih nedaća od kojih svakinedaća od kojih svaki čovjekod kojih svaki čovjek imakojih svaki čovjek ima poneku

Iskustvo je oduvijek pokazivalo da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja. -Monteskje
iskustvo-oduvijek-pokazivalo-da-svaki-ovjek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrijebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naie-na
Nakon određene dobi svaki čovjek je odgovoran za svoje lice. -Albert Kami
nakon-odreene-dobi-svaki-ovjek-odgovoran-za-svoje-lice
Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja. -Monteskje
iskustvo-oduvek-pokazivalo-da-svaki-ovek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naleti-na
Smejte se jer život je lep, i ima toliko stvari zbog kojih se trebate smejati… -Merlin Monro
smejte-se-jer-ivot-lep-i-ima-toliko-stvari-zbog-kojih-se-trebate-smejati
Smejte se jer život je lep, i ima toliko stvari zbog kojih se trebate smejati. -Merilin Monro
smejte-se-jer-ivot-lep-i-ima-toliko-stvari-zbog-kojih-se-trebate-smejati