Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu.


skoncentriem-se-na-jednu-i-jedinu-stvar-a-stvar-da-osvojim-to-vie-prvenstava-to-mogu
kobi brajantskoncentriemsenajednujedinustvarstvardaosvojimtovieprvenstavamoguskoncentrišem sese nana jednujednu ii jedinujedinu stvarta stvarstvar jeje dada osvojimosvojim štošto viševiše prvenstavaprvenstava štošto moguskoncentrišem se nase na jednuna jednu ijednu i jedinui jedinu stvara ta stvarta stvar jestvar je daje da osvojimda osvojim štoosvojim što višešto više prvenstavaviše prvenstava štoprvenstava što moguskoncentrišem se na jednuse na jednu ina jednu i jedinujednu i jedinu stvara ta stvar jeta stvar je dastvar je da osvojimje da osvojim štoda osvojim što višeosvojim što više prvenstavašto više prvenstava štoviše prvenstava što moguskoncentrišem se na jednu ise na jednu i jedinuna jednu i jedinu stvara ta stvar je data stvar je da osvojimstvar je da osvojim štoje da osvojim što višeda osvojim što više prvenstavaosvojim što više prvenstava štošto više prvenstava što mogu

Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih. -Momo Kapor
ovek-moe-da-kae-da-mu-ivot-nije-proma-ako-moe-bar-jednu-jedinu-stvar-da-uradi-bolje-od-drugih
Sve dobre knjige imaju jednu stvar zajedničku - istinitije su nego što bi to bilo da se stvarno dogode. -Ernest Hemingvej
sve-dobre-knjige-imaju-jednu-stvar-zajedniku-istinitije-su-nego-to-bi-to-bilo-da-se-stvarno-dogode
Najgora stvar moćnicima jeste što se ne mogu pouzdati u prijatelje. -Eshil
najgora-stvar-monicima-jeste-to-se-ne-mogu-pouzdati-u-prijatelje
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost
Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-D
kada-ena-uzme-stvar-u-svoje-ruke-to-vie-nije-mala-stvar-d