Skoro svaka mudrost ima jednu suprotnu, ne manje mudru, da se uspostavi ravnoteža.


skoro-svaka-mudrost-ima-jednu-suprotnu-ne-manje-mudru-da-se-uspostavi-ravnotea
džordž santajanaskorosvakamudrostimajednusuprotnunemanjemudrudaseuspostaviravnotežaskoro svakasvaka mudrostmudrost imaima jednujednu suprotnune manjemanje mudruda sese uspostaviuspostavi ravnotežaskoro svaka mudrostsvaka mudrost imamudrost ima jednuima jednu suprotnune manje mudruda se uspostavise uspostavi ravnotežaskoro svaka mudrost imasvaka mudrost ima jednumudrost ima jednu suprotnuda se uspostavi ravnotežaskoro svaka mudrost ima jednusvaka mudrost ima jednu suprotnu

Sreća je biti manje nesretan od drugih. - Jedan ima jednu ruku u gipsu, a drugi obje. - Jedan je dobio blizance - drugi petorke. - Jedan je pokraden - drugi je uhvaćeni lopov. -Matija Bećković
srea-biti-manje-nesretan-od-drugih-jedan-ima-jednu-ruku-u-gipsu-a-drugi-obje-jedan-dobio-blizance-drugi-petorke-jedan-pokraden-drugi-uhvaeni
Velika mudrost koju me je deda naučio je da žene koje više vrište po noći, manje galame po danu…
velika-mudrost-koju-me-deda-nauio-da-ene-koje-vie-vrite-po-noi-manje-galame-po-danu
Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.
ljudi-kau-da-postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
Čim je čovek stariji i mudriji sve manje ima želju da se raspravlja o nebitnim stvarima. Jednostavno ima želju ustati, poželeti sve najbolje i otići. -Al Paćino
im-ovek-stariji-i-mudriji-sve-manje-ima-elju-da-se-raspravlja-o-nebitnim-stvarima-jednostavno-ima-elju-ustati-poeleti-sve-najbolje-i-otii
Zdrav čovek ima hiljadu žena, a bolestan samo jednu :D
zdrav-ovek-ima-hiljadu-ena-a-bolestan-samo-jednu-d
Zdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu. -Anton Čehov
zdrav-ovek-ima-hiljadu-elja-bolestan-samo-jednu