Skoro svaki čovjek koji razvije neku ideju razrađuje je do tačke kada ona izgleda nemoguća i onda se obeshrabri. To nije mjesto na kome se treba postati obeshrabren.


skoro-svaki-ovjek-koji-razvije-neku-ideju-razrauje-do-ke-kada-ona-izgleda-nemogua-i-onda-se-obeshrabri-to-nije-mjesto-na-kome-se-treba-postati
tomas edisonskorosvakičovjekkojirazvijenekuidejurazrađujedotačkekadaonaizgledanemogućaondaseobeshrabritonijemjestonakometrebapostatiobeshrabrenskoro svakisvaki čovjekčovjek kojikoji razvijerazvije nekuneku idejuideju razrađujerazrađuje jeje dodo tačketačke kadakada onaona izgledaizgleda nemogućanemoguća ii ondaonda sese obeshrabrinije mjestomjesto nana komekome sese trebatreba postatipostati obeshrabrenskoro svaki čovjeksvaki čovjek kojičovjek koji razvijekoji razvije nekurazvije neku idejuneku ideju razrađujeideju razrađuje jerazrađuje je doje do tačkedo tačke kadatačke kada onakada ona izgledaona izgleda nemogućaizgleda nemoguća inemoguća i ondai onda seonda se obeshrabrinije mjesto namjesto na komena kome sekome se trebase treba postatitreba postati obeshrabren

Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Pa u tome i jeste sve - vraćati se. S jedne tačke na zemlji čeznuti, polaziti i ponovo stizati, bez te tačke za koju si vezan, život nije odlaženje i vraćanje - nego lutanje. -Meša Selimović
pa-u-tome-i-jeste-sve-vraati-se-s-jedne-ke-na-zemlji-eznuti-polaziti-i-ponovo-stizati-bez-te-ke-za-koju-vezan-ivot-nije-odlaenje-i-vraanje-nego
Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku. -Čarls Dikens
sjeti-se-svojim-trenutnih-blagoslova-kojih-svaki-ovjek-ima-mnogo-a-ne-prolih-nedaa-od-kojih-svaki-ovjek-ima-poneku
Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba. -Latinske poslovice
niti-bogat-onaj-kome-neto-treba-niti-siromaan-onaj-kome-ne-treba