Skroman čovek je srećan i kada mu kažete samo lepu reč, a neskroman nije da mu poklonite ceo svet…


skroman-ovek-srean-i-kada-mu-kaete-samo-lepu-re-a-neskroman-nije-da-mu-poklonite-ceo-svet
skromančoveksrećankadamukažetesamolepurečneskromannijedapokloniteceosvet…skroman čovekčovek jeje srećansrećan ii kadakada mumu kažetekažete samosamo lepulepu rečneskroman nijenije dada mumu poklonitepoklonite ceoceo svet…skroman čovek ječovek je srećanje srećan isrećan i kadai kada mukada mu kažetemu kažete samokažete samo lepusamo lepu reča neskroman nijeneskroman nije danije da muda mu poklonitemu poklonite ceopoklonite ceo svet…skroman čovek je srećančovek je srećan ije srećan i kadasrećan i kada mui kada mu kažetekada mu kažete samomu kažete samo lepukažete samo lepu reča neskroman nije daneskroman nije da munije da mu pokloniteda mu poklonite ceomu poklonite ceo svet…skroman čovek je srećan ičovek je srećan i kadaje srećan i kada musrećan i kada mu kažetei kada mu kažete samokada mu kažete samo lepumu kažete samo lepu reča neskroman nije da muneskroman nije da mu poklonitenije da mu poklonite ceoda mu poklonite ceo svet…

Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-ceo-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-ali-treba-da-ivi-tako-da-kad-umre-ceo-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi. -Dogen
uenici-kada-elite-neto-da-kaete-triput-razmislite-o-tome-pre-nego-to-kaete-govorite-samo-ako-e-vae-rei-koristiti-vama-i-drugima-nemojte-govoriti-ako
Ljubav je posebna reč, i koristim je samo kada to mislim. Ako previše izgovarate tu reč, pojeftinićete je. -Rej Čarls
ljubav-posebna-re-i-koristim-samo-kada-to-mislim-ako-previe-izgovarate-re-pojeftiniete
Djaba ti ceo svet kada si zauzet sve muske price znam  ja dobro napamet ????
djaba-ti-ceo-svet-kada-zauzet-sve-muske-price-znam-ja-dobro-napamet
Srećno oženjen je samo onaj čovek koji razume svaku reč koju njegova žena nije rekla. -Alfred Hičkok
sreno-oenjen-samo-onaj-ovek-koji-razume-svaku-re-koju-njegova-ena-nije-rekla
Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu. -Karlo Bini
dosada-jedna-jedina-re-kratka-re-koja-ima-samo-slova-ali-njen-doivljaj-knjiga-koju-ovek-za-ivota-ne-bi-mogao-prelistati-pa-na-brzinu