Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist.


skroman-ovjek-moe-sve-dobiti-a-ohol-sve-izgubiti-jer-skromnost-uvijek-nailazi-na-velikodunost-a-oholost-na-zavist
antoine de rivarolskromančovjekmožesvedobitioholizgubitijerskromnostuvijeknailazinavelikodunostoholostzavistskroman čovjekčovjek možemože svesve dobitiohol svesve izgubitijer skromnostskromnost uvijekuvijek nailazinailazi nana velikodušnostoholost nana zavistskroman čovjek možečovjek može svemože sve dobitia ohol sveohol sve izgubitijer skromnost uvijekskromnost uvijek nailaziuvijek nailazi nanailazi na velikodušnosta oholost naoholost na zavistskroman čovjek može svečovjek može sve dobitia ohol sve izgubitijer skromnost uvijek nailaziskromnost uvijek nailazi nauvijek nailazi na velikodušnosta oholost na zavistskroman čovjek može sve dobitijer skromnost uvijek nailazi naskromnost uvijek nailazi na velikodušnost

Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.Ljubav je najčešće jedno veliko maštanje, jer smo izmislili sve vrline kod žene koju volimo, i uobrazili da su sve sreće mogućne, i zaključili da su sve prepone sitne i neznatne.Zaborav sve liječi, a pjesma je najljepši način zaborava, jer u pjesmi se čovjek sjeća samo onoga što voli.Onaj koji sve može lako će doći do uverenja da se na sve može usuditi.Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.