Skromnost pristaje veličinama. Kako je teško biti skroman ako nisi ništa.


skromnost-pristaje-veliinama-kako-teko-biti-skroman-ako-nisi
jules renardskromnostpristajeveličinamakakotekobitiskromanakonisinitaskromnost pristajepristaje veličinamakako jeje teškoteško bitibiti skromanskroman akoako nisinisi ništaskromnost pristaje veličinamakako je teškoje teško bititeško biti skromanbiti skroman akoskroman ako nisiako nisi ništakako je teško bitije teško biti skromanteško biti skroman akobiti skroman ako nisiskroman ako nisi ništakako je teško biti skromanje teško biti skroman akoteško biti skroman ako nisibiti skroman ako nisi ništa

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad
Čovek lako prihvata da je neko srećniji, a teško pristaje da je iko nesrećniji od njega. Začudilo bi nas ko bi se sve prijavio za konkurs za najvećeg mučenika. -Matija Bećković
ovek-lako-prihvata-da-neko-sreniji-a-teko-pristaje-da-iko-nesreniji-od-njega-zaudilo-bi-nas-ko-bi-se-sve-prijavio-za-konkurs-za-najveeg-muenika
Nije dovoljno biti skroman, za to treba imati razloga. -Volter
nije-dovoljno-biti-skroman-za-to-treba-imati-razloga
Kako iskrenost može biti uslov za prijateljstvo. Ukus istine po svaku cijenu je strast koja ništa ne štedi. -Albert Kami
kako-iskrenost-moe-biti-uslov-za-prijateljstvo-ukus-istine-po-svaku-cijenu-strast-koja-ne-tedi