Skromnost je vrlina samo kod onog koji nije mogao da izabere bolje rešenje.


skromnost-vrlina-samo-kod-onog-koji-nije-mogao-da-izabere-bolje-reenje
skromnostvrlinasamokodonogkojinijemogaodaizabereboljereenjeskromnost jeje vrlinavrlina samosamo kodkod onogonog kojikoji nijenije mogaomogao dada izabereizabere boljebolje rešenjeskromnost je vrlinaje vrlina samovrlina samo kodsamo kod onogkod onog kojionog koji nijekoji nije mogaonije mogao damogao da izabereda izabere boljeizabere bolje rešenjeskromnost je vrlina samoje vrlina samo kodvrlina samo kod onogsamo kod onog kojikod onog koji nijeonog koji nije mogaokoji nije mogao danije mogao da izaberemogao da izabere boljeda izabere bolje rešenjeskromnost je vrlina samo kodje vrlina samo kod onogvrlina samo kod onog kojisamo kod onog koji nijekod onog koji nije mogaoonog koji nije mogao dakoji nije mogao da izaberenije mogao da izabere boljemogao da izabere bolje rešenje

Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi. -Karl Marks
ovek-slobodan-ako-moe-da-izabere-a-moe-da-izabere-ako-dovoljno-zna-da-bi-mogao-da-uporedi
Pesimista je čovjek koji od dva zla izabere oba. -Oskar Vajld
pesimista-ovjek-koji-od-dva-zla-izabere-oba
Pesimista je čovek koji od dva zla izabere oba. -Oskar Vajld
pesimista-ovek-koji-od-dva-zla-izabere-oba
Ljudi nikad neće prestati da traže i žele više i bolje od onog što im sudbina daje. -Ivo Andric
ljudi-nikad-nee-prestati-da-trae-i-ele-vie-i-bolje-od-onog-to-im-sudbina-daje