Skup je onaj čekić koji na nakovanju mirno počiva.


skup-onaj-eki-koji-na-nakovanju-mirno-poiva
nemačka poslovicaskuponajčekićkojinanakovanjumirnopočivaskup jeje onajonaj čekićčekić kojikoji nana nakovanjunakovanju mirnomirno počivaskup je onajje onaj čekićonaj čekić kojičekić koji nakoji na nakovanjuna nakovanju mirnonakovanju mirno počivaskup je onaj čekićje onaj čekić kojionaj čekić koji načekić koji na nakovanjukoji na nakovanju mirnona nakovanju mirno počivaskup je onaj čekić kojije onaj čekić koji naonaj čekić koji na nakovanjučekić koji na nakovanju mirnokoji na nakovanju mirno počiva

Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže. -Danske poslovice
veu-zahvalnost-zasluuje-onaj-koji-oveku-pomogne-da-ne-padne-nego-onaj-koji-ga-podie
Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan. -Sun Tzu
nadahnut-vladar-onaj-koji-puno-promilja-dobar-general-onaj-koji-jako-oprezan
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina