Slava dolazi samo onima koji su o njoj sanjali i radili.


slava-dolazi-samo-onima-koji-su-o-njoj-sanjali-i-radili
Šarl de golslavadolazisamoonimakojisunjojsanjaliradilislava dolazidolazi samosamo onimaonima kojikoji susu oo njojnjoj sanjalisanjali ii radilislava dolazi samodolazi samo onimasamo onima kojionima koji sukoji su osu o njojo njoj sanjalinjoj sanjali isanjali i radilislava dolazi samo onimadolazi samo onima kojisamo onima koji suonima koji su okoji su o njojsu o njoj sanjalio njoj sanjali injoj sanjali i radilislava dolazi samo onima kojidolazi samo onima koji susamo onima koji su oonima koji su o njojkoji su o njoj sanjalisu o njoj sanjali io njoj sanjali i radili

Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa. -Žan Žak Ruso
zakoni-su-uvek-korisni-onima-to-imaju-a-tetni-onima-koji-nemaju
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni
Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš. -Fjodor Dostojevski
mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi
Prijateljstvo može postojati samo među onima koji su po moći jednaki. -Hegel
prijateljstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-po-moi-jednaki