Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena.


slava-to-jedina-ovjekova-srea-koja-nije-spokojna-i-koja-najskuplje-plaena
zoran Đinđićslavatojedinačovjekovasrećakojanijespokojnanajskupljeplaćenaje jedinajedina čovjekovačovjekova srećasreća kojakoja nijenije spokojnai kojakoja jeje najskupljenajskuplje plaćenaje jedina čovjekovajedina čovjekova srećačovjekova sreća kojasreća koja nijekoja nije spokojnai koja jekoja je najskupljeje najskuplje plaćenaje jedina čovjekova srećajedina čovjekova sreća kojačovjekova sreća koja nijesreća koja nije spokojnai koja je najskupljekoja je najskuplje plaćenaje jedina čovjekova sreća kojajedina čovjekova sreća koja niječovjekova sreća koja nije spokojnai koja je najskuplje plaćena

Potpuno sam hladna na izlive obožavanja stranaca. Slava koja u potpunosti može izmeniti imidž čoveka, nadamnom nije imala nikakvu moć. -Marlen Ditrih
potpuno-sam-hladna-na-izlive-oboavanja-stranaca-slava-koja-u-potpunosti-moe-izmeniti-imid-oveka-nadamnom-nije-imala-nikakvu-mo
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom. -Kahlil Gibran
ouvaj-me-od-mudrosti-koja-ne-plae-filozofije-koja-se-ne-smije-i-veliine-koja-se-ne-klanja-pred-djecom
Elegancija je jedina lepota koja nikada ne bledi… -Odri Hepbner
elegancija-jedina-lepota-koja-nikada-ne-bledi
Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kad se dijeli. -Vesna Krmpotić
ljubav-jedina-stvar-koja-se-umnoava-kad-se-dijeli