Sledi puteve svoga srca i želje svojih očiju svestan da će ti Bog zatražiti račun.


sledi-puteve-svoga-srca-i-elje-svojih-oiju-svestan-da-e-ti-bog-zatraiti-raun
paulo koeljoslediputevesvogasrcaželjesvojihočijusvestandaćetibogzatražitiračunsledi puteveputeve svogasvoga srcasrca ii želježelje svojihsvojih očijuočiju svestansvestan dada ćeće titi bogbog zatražitizatražiti računsledi puteve svogaputeve svoga srcasvoga srca isrca i željei želje svojihželje svojih očijusvojih očiju svestanočiju svestan dasvestan da ćeda će tiće ti bogti bog zatražitibog zatražiti računsledi puteve svoga srcaputeve svoga srca isvoga srca i željesrca i želje svojihi želje svojih očijuželje svojih očiju svestansvojih očiju svestan daočiju svestan da ćesvestan da će tida će ti bogće ti bog zatražititi bog zatražiti računsledi puteve svoga srca iputeve svoga srca i željesvoga srca i želje svojihsrca i želje svojih očijui želje svojih očiju svestanželje svojih očiju svestan dasvojih očiju svestan da ćeočiju svestan da će tisvestan da će ti bogda će ti bog zatražitiće ti bog zatražiti račun

otvori mi vrata svoga srca , pusti me da udjem,i da nikad ne izadjem
otvori-mi-vrata-svoga-srca-pusti-me-da-udjemi-da-nikad-ne-izadjem
Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva. To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca. -Viktor Igo
mojsije-ne-trepnuvi-okom-napisao-bog-dri-u-svojoj-ruci-srce-kraljeva-to-nemogue-iz-dva-razloga-zato-to-bog-nema-ruke-i-zato-to-kraljevi-nemaju-srca
I čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-ini-mi-se-nikad-kao-noas-nisam-gorjela-od-elje-da-mi-bude-blizu-sasvim-blizu-tik-do-srca
Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
najlepsa-poezija-trenutak-kad-nisi-svestan-pesme-i-najlepsi-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja