Slikala sam sebe, jer sam prečesto sama i jer sam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje.


slikala-sam-sebe-jer-sam-preesto-sama-i-jer-sam-predmet-kojeg-poznajem-najbolje
frida kaloslikalasamsebejerprečestosama’predmet’kojegpoznajemnajboljeslikala samsam sebejer samsam prečestoprečesto samasama ii jerjer samsam ’predmet’’predmet’ kojegkojeg poznajempoznajem najboljeslikala sam sebejer sam prečestosam prečesto samaprečesto sama isama i jeri jer samjer sam ’predmet’sam ’predmet’ kojeg’predmet’ kojeg poznajemkojeg poznajem najboljejer sam prečesto samasam prečesto sama iprečesto sama i jersama i jer sami jer sam ’predmet’jer sam ’predmet’ kojegsam ’predmet’ kojeg poznajem’predmet’ kojeg poznajem najboljejer sam prečesto sama isam prečesto sama i jerprečesto sama i jer samsama i jer sam ’predmet’i jer sam ’predmet’ kojegjer sam ’predmet’ kojeg poznajemsam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje

Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Uvijek sam smatrao da je prijatelj čovjek koji i sam želi oslonac, polutina koja traži dopunu, nesiguran u sebe, pomalo smoljav, nužno dosadan, mada drag, jer izanđa, kao žena.Često poželim tvoj hod, ali ne bih ga pratio. U daljini kao da si ti, i vidim sebe kraj tebe. Možda sam lud, jer davno sam shvatio da ti za mene nisi tu. A ja još uvek okušavam čudo na mestu naših susreta.Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene.Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša.