Slikanje je najiskrenija umetnost u kojoj nema mogućnosti da varaš. Ili je dobro ili je loše.


slikanje-najiskrenija-umetnost-u-kojoj-nema-mogunosti-da-vara-ili-dobro-ili-loe
salvador dalislikanjenajiskrenijaumetnostkojojnemamogućnostidavarailidobroililoeslikanje jeje najiskrenijanajiskrenija umetnostumetnost uu kojojkojoj nemanema mogućnostimogućnosti dada varašili jeje dobrodobro iliili jeje lošeslikanje je najiskrenijaje najiskrenija umetnostnajiskrenija umetnost uumetnost u kojoju kojoj nemakojoj nema mogućnostinema mogućnosti damogućnosti da varašili je dobroje dobro ilidobro ili jeili je lošeslikanje je najiskrenija umetnostje najiskrenija umetnost unajiskrenija umetnost u kojojumetnost u kojoj nemau kojoj nema mogućnostikojoj nema mogućnosti danema mogućnosti da varašili je dobro ilije dobro ili jedobro ili je lošeslikanje je najiskrenija umetnost uje najiskrenija umetnost u kojojnajiskrenija umetnost u kojoj nemaumetnost u kojoj nema mogućnostiu kojoj nema mogućnosti dakojoj nema mogućnosti da varašili je dobro ili jeje dobro ili je loše

Nema moralnih ili nemoralnih knjiga. Knjige su napisane dobro ili loše. To je sve. -Oskar Vajld
nema-moralnih-ili-nemoralnih-knjiga-knjige-su-napisane-dobro-ili-loe-to-sve
Ne postoje moralne ili nemoralne knjige. Knjige mogu biti dobro ili loše napisane. -Oskar Vajld
ne-postoje-moralne-ili-nemoralne-knjige-knjige-mogu-biti-dobro-ili-loe-napisane
Nema toliko loše knjige, da u njoj nema i nešto dobro. -Maksim Gorki
nema-toliko-loe-knjige-da-u-njoj-nema-i-neto-dobro
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe