Slikаrstvo je jаče od mene. Ono me tjerа dа rаdim što god poželi.


slikrstvo-je-od-mene-ono-me-tjer-d-rdim-to-god-poeli
pablo pikasoslikаrstvojаčeodmeneonometjerаrаdimtogodpoželislikаrstvo jeje jаčejаče odod meneono meme tjerаtjerа dаdа rаdimrаdim štošto godgod poželislikаrstvo je jаčeje jаče odjаče od meneono me tjerаme tjerа dаtjerа dа rаdimdа rаdim štorаdim što godšto god poželislikаrstvo je jаče odje jаče od meneono me tjerа dаme tjerа dа rаdimtjerа dа rаdim štodа rаdim što godrаdim što god poželislikаrstvo je jаče od meneono me tjerа dа rаdimme tjerа dа rаdim štotjerа dа rаdim što goddа rаdim što god poželi

Ono što ljudi vide terenu nisam ja, već druga strana mene. -Kobi Brajant
ono-to-ljudi-vide-terenu-nisam-ja-ve-druga-strana-mene
Ponekad čovek silno poželi da stavi nekom glavu na grudi… Ponekad čovek, iskreno poželi, da ljudi budu ljudi!
ponekad-ovek-silno-poeli-da-stavi-nekom-glavu-na-grudi-ponekad-ovek-iskreno-poeli-da-ljudi-budu-ljudi
Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. -Ivo Andric
ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue