Sloboda je često fraza, a tiranija uvek istina.


sloboda-esto-fraza-a-tiranija-uvek-istina
branislav nušićslobodačestofrazatiranijauvekistinasloboda jeje čestočesto frazatiranija uvekuvek istinasloboda je čestoje često frazaa tiranija uvektiranija uvek istinasloboda je često frazaa tiranija uvek istina

Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina. -Tomas Man
velika-istina-istina-iji-opozit-takoe-istina
Da, istina je da ja uvek preduzmem više nego što mogu da ostvarim. -Nikola Tesla
da-istina-da-ja-uvek-preduzmem-vie-nego-to-mogu-da-ostvarim
Odviše poverenja često je glupost, odviše nepoverenja uvek je nesreća.
odvie-poverenja-esto-glupost-odvie-nepoverenja-uvek-nesrea
Cilj ne mora uvek biti dostignut, ali često služi kao nešto ka čemu stremimo. -Brus li
cilj-ne-mora-uvek-biti-dostignut-ali-esto-slui-kao-neto-ka-emu-stremimo