Sloboda misli može postojati jedino onda kada država veruje da je sigurna.


sloboda-misli-moe-postojati-jedino-onda-kada-drava-veruje-da-sigurna
bertrand raselslobodamislimožepostojatijedinoondakadadržavaverujedasigurnasloboda mislimisli možemože postojatipostojati jedinojedino ondaonda kadakada državadržava verujeveruje dada jeje sigurnasloboda misli možemisli može postojatimože postojati jedinopostojati jedino ondajedino onda kadaonda kada državakada država verujedržava veruje daveruje da jeda je sigurnasloboda misli može postojatimisli može postojati jedinomože postojati jedino ondapostojati jedino onda kadajedino onda kada državaonda kada država verujekada država veruje dadržava veruje da jeveruje da je sigurnasloboda misli može postojati jedinomisli može postojati jedino ondamože postojati jedino onda kadapostojati jedino onda kada državajedino onda kada država verujeonda kada država veruje dakada država veruje da jedržava veruje da je sigurna

Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati. -Charles Caleb Colton
sloboda-se-ne-moe-spustiti-do-ljudi-ljudi-se-moraju-uzdignuti-do-nje-to-blagoslov-koji-najprije-treba-zasluiti-a-onda-u-njemu-uivati
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Moramo rizikovati. Čudo života se jedino može razumeti kada dozvolimo neočekivanom da se dogodi. -Paulo Koeljo
moramo-rizikovati-udo-ivota-se-jedino-moe-razumeti-kada-dozvolimo-neoekivanom-da-se-dogodi
Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima. -Lao Ce
mala-drava-koja-nenametljivo-radi-ne-nastoji-da-iskoristi-veliku-za-svoje-sebine-ciljeve-tako-i-jedna-i-druga-drava-ostvaruju-ono-to-ele-velika-drava