Sloboda nije ništa drugo nego šansa da budeš bolji.


sloboda-nije-drugo-nego-ansa-da-bude-bolji
albert kamislobodanijenitadrugonegoansadabudeboljisloboda nijenije ništaništa drugodrugo negonego šansašansa dada budešbudeš boljisloboda nije ništanije ništa drugoništa drugo negodrugo nego šansanego šansa dašansa da budešda budeš boljisloboda nije ništa drugonije ništa drugo negoništa drugo nego šansadrugo nego šansa danego šansa da budeššansa da budeš boljisloboda nije ništa drugo negonije ništa drugo nego šansaništa drugo nego šansa dadrugo nego šansa da budešnego šansa da budeš bolji

Ako siromah zavidi bogatašu, onda nije ništa bolji od njega. -Lav Tolstoj
ako-siromah-zavidi-bogatau-onda-nije-bolji-od-njega
Zavist je slijepa i ništa drugo ne zna nego kuditi vrline. -Livije
zavist-slijepa-i-drugo-ne-zna-nego-kuditi-vrline