Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.


sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Žan Žak rusoslobodačovekanijetomedamožečinitisvetoželinegonemoraonoželisloboda čovekačoveka nijenije uu tometome dada možemože činitičiniti svesve štošto želinego uu tometome dada nene moramora činitičiniti onoono štošto nene želisloboda čoveka niječoveka nije unije u tomeu tome datome da možeda može činitimože činiti svečiniti sve štosve što želinego u tomeu tome datome da neda ne morane mora činitimora činiti onočiniti ono štoono što nešto ne želisloboda čoveka nije učoveka nije u tomenije u tome dau tome da možetome da može činitida može činiti svemože činiti sve štočiniti sve što želinego u tome dau tome da netome da ne morada ne mora činitine mora činiti onomora činiti ono štočiniti ono što neono što ne želisloboda čoveka nije u tomečoveka nije u tome danije u tome da možeu tome da može činititome da može činiti sveda može činiti sve štomože činiti sve što želinego u tome da neu tome da ne moratome da ne mora činitida ne mora činiti onone mora činiti ono štomora činiti ono što nečiniti ono što ne želi

Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi pre nego što upoznaš pravog i na tome ćeš mu, kada se to bude desilo, biti zahvalna. -Gabrijel Garsija Markes
moda-bog-eli-da-upozna-mnogo-pogrenih-ljudi-pre-nego-to-upozna-pravog-i-na-tome-e-mu-kada-se-to-bude-desilo-biti-zahvalna