Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.


sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Žan-Žak rusoslobodačovjekanijetomedamožečinitisvetoželinegonemoraonoželisloboda čovjekačovjeka nijenije uu tometome dada možemože činitičiniti svesve štošto želinego uu tometome dada nene moramora činitičiniti onoono štošto nene želisloboda čovjeka niječovjeka nije unije u tomeu tome datome da možeda može činitimože činiti svečiniti sve štosve što želinego u tomeu tome datome da neda ne morane mora činitimora činiti onočiniti ono štoono što nešto ne želisloboda čovjeka nije učovjeka nije u tomenije u tome dau tome da možetome da može činitida može činiti svemože činiti sve štočiniti sve što želinego u tome dau tome da netome da ne morada ne mora činitine mora činiti onomora činiti ono štočiniti ono što neono što ne želisloboda čovjeka nije u tomečovjeka nije u tome danije u tome da možeu tome da može činititome da može činiti sveda može činiti sve štomože činiti sve što želinego u tome da neu tome da ne moratome da ne mora činitida ne mora činiti onone mora činiti ono štomora činiti ono što nečiniti ono što ne želi

Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi.Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo.Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo.Ne čini sve što možeš činiti, nego samo što je pravo, pak se nedeš pokajati.Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi pre nego što upoznaš pravog i na tome ćeš mu, kada se to bude desilo, biti zahvalna.