Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati.


sloboda-se-ne-moe-spustiti-do-ljudi-ljudi-se-moraju-uzdignuti-do-nje-to-blagoslov-koji-najprije-treba-zasluiti-a-onda-u-njemu-uivati
charles caleb coltonslobodasenemožespustitidoljudiljudimorajuuzdignutinjetoblagoslovkojinajprijetrebazaslužitiondanjemuuživatisloboda sese nene možemože spustitispustiti dodo ljudiljudi sese morajumoraju uzdignutiuzdignuti dodo njeje blagoslovblagoslov kojikoji najprijenajprije trebatreba zaslužitionda uu njemunjemu uživatisloboda se nese ne možene može spustitimože spustiti dospustiti do ljudiljudi se morajuse moraju uzdignutimoraju uzdignuti douzdignuti do njeje blagoslov kojiblagoslov koji najprijekoji najprije trebanajprije treba zaslužitizaslužiti a ondaa onda uonda u njemuu njemu uživatisloboda se ne možese ne može spustitine može spustiti domože spustiti do ljudiljudi se moraju uzdignutise moraju uzdignuti domoraju uzdignuti do njeje blagoslov koji najprijeblagoslov koji najprije trebakoji najprije treba zaslužititreba zaslužiti a ondazaslužiti a onda ua onda u njemuonda u njemu uživatisloboda se ne može spustitise ne može spustiti done može spustiti do ljudiljudi se moraju uzdignuti dose moraju uzdignuti do njeje blagoslov koji najprije trebablagoslov koji najprije treba zaslužitinajprije treba zaslužiti a ondatreba zaslužiti a onda uzaslužiti a onda u njemua onda u njemu uživati

Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas. -Merlin Monro
uspeh-uini-da-vas-mnogo-ljudi-zamrzi-volela-bih-da-nije-tako-volela-bih-da-mogue-uivati-u-uspehu-bez-postojanja-zavisti-u-oima-ljudi-oko-vas
Ne može padati ljubav umjesto snijega, ona se majstore treba zaslužiti. -Đorđe Balašević
ne-moe-padati-ljubav-umjesto-snijega-ona-se-majstore-treba-zasluiti
Sloboda misli može postojati jedino onda kada država veruje da je sigurna. -Bertrand Rasel
sloboda-misli-moe-postojati-jedino-onda-kada-drava-veruje-da-sigurna
Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.
postoje-ljudi-koji-vam-izvade-srce-i-postoje-ljudi-koji-ga-vrate-na-mesto