Slobodan čovek misli šta hoće, a jede šta ima.


slobodan-ovek-misli-hoe-a-jede-ima
branislav crnčevićslobodančovekmislitahoćejedeimaslobodan čovekčovek mislimisli štašta hoćejede štašta imaslobodan čovek misličovek misli štamisli šta hoćea jede štajede šta imaslobodan čovek misli štačovek misli šta hoćea jede šta imaslobodan čovek misli šta hoće

Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti. -Duško Radović
neko-vam-jutros-govori-ali-ga-vi-ne-sluate-ne-zanima-vas-on-mislihteli-biste-da-znate-misli-onaj-koji-daleko-i-koji-uti
Čovek treba više da razmišlja sa kim jede i pije nego šta jede i pije. -Seneka
ovek-treba-vie-da-razmilja-kim-jede-i-pije-nego-jede-i-pije