Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše.


slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe
alber kamislobodnonovinarstvomožebitidobroililoealisigurnobezslobodenenitadrugoosimloeslobodno novinarstvonovinarstvo možemože bitibiti dobrodobro iliili lošeali sigurnobez slobodenovinarstvo nene možemože bitibiti ništaništa drugodrugo osimosim lošeslobodno novinarstvo moženovinarstvo može bitimože biti dobrobiti dobro ilidobro ili lošenovinarstvo ne možene može bitimože biti ništabiti ništa drugoništa drugo osimdrugo osim lošeslobodno novinarstvo može bitinovinarstvo može biti dobromože biti dobro ilibiti dobro ili lošenovinarstvo ne može bitine može biti ništamože biti ništa drugobiti ništa drugo osimništa drugo osim lošeslobodno novinarstvo može biti dobronovinarstvo može biti dobro ilimože biti dobro ili lošenovinarstvo ne može biti ništane može biti ništa drugomože biti ništa drugo osimbiti ništa drugo osim loše

Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države. -Vladimir Lenjin
ukoliko-postoji-drava-ne-moe-biti-slobode-ali-ukoliko-ima-slobode-nee-biti-drave
Ne postoje moralne ili nemoralne knjige. Knjige mogu biti dobro ili loše napisane. -Oskar Vajld
ne-postoje-moralne-ili-nemoralne-knjige-knjige-mogu-biti-dobro-ili-loe-napisane
Nikad ništa ne shvataj lično, kakvo god da je mišljenje ljudi o tebi, bilo ono loše ili dobro, to je samo njihovo mišljenje, ali ne i istina.
nikad-ne-shvataj-lino-kakvo-god-da-miljenje-ljudi-o-tebi-bilo-ono-loe-ili-dobro-to-samo-njihovo-miljenje-ali-ne-i-istina
Ja volim da se takmičim i loše se osećam kada izgubim. To se na meni može videti kada izgubimo, jer se loše osećam. Tada ne volim razgovarati sa bilo kime. -Lionel Mesi
ja-volim-da-se-takmiim-i-loe-se-oseam-kada-izgubim-to-se-na-meni-moe-videti-kada-izgubimo-jer-se-loe-oseam-tada-ne-volim-razgovarati-bilo-kime