Slobodno vreme većine ljudi ispunjeno je ili čulnim uživanjima i ludorijama ili dosadom i tupošću.


slobodno-vreme-veine-ljudi-ispunjeno-ili-ulnim-uivanjima-i-ludorijama-ili-dosadom-i-tupou
artur Šopenhauerslobodnovremevećineljudiispunjenoiličulnimuživanjimaludorijamadosadomtupoćuslobodno vremevreme većinevećine ljudiljudi ispunjenoispunjeno jeje iliili čulnimčulnim uživanjimauživanjima ii ludorijamaludorijama iliili dosadomdosadom ii tupošćuslobodno vreme većinevreme većine ljudivećine ljudi ispunjenoljudi ispunjeno jeispunjeno je ilije ili čulnimili čulnim uživanjimačulnim uživanjima iuživanjima i ludorijamai ludorijama ililudorijama ili dosadomili dosadom idosadom i tupošćuslobodno vreme većine ljudivreme većine ljudi ispunjenovećine ljudi ispunjeno jeljudi ispunjeno je iliispunjeno je ili čulnimje ili čulnim uživanjimaili čulnim uživanjima ičulnim uživanjima i ludorijamauživanjima i ludorijama ilii ludorijama ili dosadomludorijama ili dosadom iili dosadom i tupošćuslobodno vreme većine ljudi ispunjenovreme većine ljudi ispunjeno jevećine ljudi ispunjeno je ililjudi ispunjeno je ili čulnimispunjeno je ili čulnim uživanjimaje ili čulnim uživanjima iili čulnim uživanjima i ludorijamačulnim uživanjima i ludorijama iliuživanjima i ludorijama ili dosadomi ludorijama ili dosadom iludorijama ili dosadom i tupošću

Bilo je osam sati ujutro, vreme kada pijanice pokušavaju da ili zaborave ko su, ili da se sete gde žive. -Teri Pračet
bilo-osam-sati-ujutro-vreme-kada-pijanice-pokuavaju-da-ili-zaborave-ko-su-ili-da-se-sete-gde-ive
Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...
nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku