Slušaj ženu kada te gleda, a ne kada ti govori.


sluaj-enu-kada-te-gleda-a-ne-kada-ti-govori
halil džubransluajženukadategledanetigovorislušaj ženuženu kadakada tete gledane kadakada titi govorislušaj ženu kadaženu kada tekada te gledaa ne kadane kada tikada ti govorislušaj ženu kada teženu kada te gledaa ne kada tine kada ti govorislušaj ženu kada te gledaa ne kada ti govori

Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se. -Karl Gustav Jung
tvoja-vizija-e-postati-jasna-tek-kada-pogleda-u-svoje-srce-ko-gleda-izvan-svog-srca-sanja-ko-gleda-unutar-svog-srca-budi-se
Kvaliteta znači nešto uraditi dobro kada te nitko ne gleda. -Henri  Ford
kvaliteta-znai-neto-uraditi-dobro-kada-te-nitko-ne-gleda
Kvalitet znači nešto uraditi dobro kada te nitko ne gleda. -Henri Ford
kvalitet-znai-neto-uraditi-dobro-kada-te-nitko-ne-gleda
Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi. -Gabrijel Garsija Markes
ovek-ima-pravo-da-gleda-drugog-odozgo-jedino-kada-treba-da-mu-pomogne-da-se-uspravi