Slušaj ti mali, prgavi smislu mog života, nemam ja vremena da te ne volim.


sluaj-ti-mali-prgavi-smislu-mog-ivota-nemam-ja-vremena-da-te-ne-volim
Đorđe balaševićsluajtimaliprgavismislumogživotanemamjavremenadatenevolimslušaj titi maliprgavi smislusmislu mogmog životanemam jaja vremenavremena dada tete nene volimslušaj ti maliprgavi smislu mogsmislu mog životanemam ja vremenaja vremena davremena da teda te nete ne volimprgavi smislu mog životanemam ja vremena daja vremena da tevremena da te neda te ne volimnemam ja vremena da teja vremena da te nevremena da te ne volim

Moji su sinovi rodjeni u jesen mog života; srećan je onaj čiji su sinovi rodjeni u proleće njegova života. -Arapske poslovice
moji-su-sinovi-rodjeni-u-jesen-mog-ivota-srean-onaj-iji-su-sinovi-rodjeni-u-prolee-njegova-ivota
Puno radim pa nemam vremena da starim. -Josip Broz Tito
puno-radim-pa-nemam-vremena-da-starim
Statuz veze: Ucim, nemam vremena.
statuz-veze-ucim-nemam-vremena
Prijatelji uzimaju vreme, a ja nemam vremena. -Ričard Prajor
prijatelji-uzimaju-vreme-a-ja-nemam-vremena
status veze…nemam vremena pripremam zimnicu….
status-vezenemam-vremena-pripremam-zimnicu