Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.


smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
aristotelsmatramhrabrijimonogakojiprevladasvoježeljenegopobedineprijateljejernajtežabitkanadsamimsobomsmatram hrabrijimhrabrijim onogaonoga kojikoji prevladaprevlada svojesvoje željenego onogaonoga kojikoji pobedipobedi svojesvoje neprijateljejer najtežanajteža bitkabitka jeje nadnad samimsamim sobomsmatram hrabrijim onogahrabrijim onoga kojionoga koji prevladakoji prevlada svojeprevlada svoje željenego onoga kojionoga koji pobedikoji pobedi svojepobedi svoje neprijateljejer najteža bitkanajteža bitka jebitka je nadje nad samimnad samim sobomsmatram hrabrijim onoga kojihrabrijim onoga koji prevladaonoga koji prevlada svojekoji prevlada svoje željenego onoga koji pobedionoga koji pobedi svojekoji pobedi svoje neprijateljejer najteža bitka jenajteža bitka je nadbitka je nad samimje nad samim sobomsmatram hrabrijim onoga koji prevladahrabrijim onoga koji prevlada svojeonoga koji prevlada svoje željenego onoga koji pobedi svojeonoga koji pobedi svoje neprijateljejer najteža bitka je nadnajteža bitka je nad samimbitka je nad samim sobom

Oni koji obuzdavaju svoje želje čine to jer su im želje dovoljno slabe da ih se može obuzdati. -William Blake
oni-koji-obuzdavaju-svoje-elje-ine-to-jer-su-im-elje-dovoljno-slabe-da-ih-se-moe-obuzdati
Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže. -Vilijam Šekspir
uspjeh-jedne-ale-i-u-uhu-onoga-koji-slua-a-ne-u-jeziku-onoga-koji-kae
Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli. -Španska poslovica
nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli
A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti. -Perikle
a-pouzdaniji-prijatelj-onaj-koji-drugome-dobro-uini-jer-postojanom-dobronamernou-tei-da-u-onoga-koji-primio-dobroinstvo-podrava-oseanje-zahvalnosti
Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom. -Sigmund Frojd
psi-vole-svoje-prijatelje-i-ujedaju-neprijatelje-sasvim-suprotno-ljudima-koji-nisu-sposobni-za-istu-ljubav-i-koji-uvek-meaju-ljubav-mrnjom