Smejete mi se jer sam drugacija, ja se vama smejem, jer ste svi isti!


smejete-mi-se-jer-sam-drugacija-ja-se-vama-smejem-jer-ste-svi-isti
smejetemisejersamdrugacijajavamasmejemstesviistismejete mimi sese jerjer samsam drugacijaja sese vamavama smejemjer steste svisvi istismejete mi semi se jerse jer samjer sam drugacijaja se vamase vama smejemjer ste sviste svi istismejete mi se jermi se jer samse jer sam drugacijaja se vama smejemjer ste svi istismejete mi se jer sammi se jer sam drugacija

Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Slikala sam sebe, jer sam prečesto sama i jer sam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje.Ako neko govori loše o vama, ne uzimajte to suvise k` srcu, jer pčele bodu uvek najlepše cvetove!Ako ste te sreće da u ovom ludom svetu naiđete na osobu koja vas privuče psihički i fizički, koja ima kvalitete na levoj strani grudnog koša i iznad očiju, čuvajte je, jer kad prokockate priliku sledi razdoblje seljačina i beštija, jer je neko pametan ukrao ono što vi niste znali ceniti.Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti.Budi ljubazan, jer svi koje upoznaš vode tešku bitku.