Smejte se jer život je lep, i ima toliko stvari zbog kojih se trebate smejati.


smejte-se-jer-ivot-lep-i-ima-toliko-stvari-zbog-kojih-se-trebate-smejati
merilin monrosmejtesejerživotlepimatolikostvarizbogkojihtrebatesmejatismejte sese jerjer životživot jeje lepi imaima tolikotoliko stvaristvari zbogzbog kojihkojih sese trebatetrebate smejatismejte se jerse jer životjer život ježivot je lepi ima tolikoima toliko stvaritoliko stvari zbogstvari zbog kojihzbog kojih sekojih se trebatese trebate smejatismejte se jer životse jer život jejer život je lepi ima toliko stvariima toliko stvari zbogtoliko stvari zbog kojihstvari zbog kojih sezbog kojih se trebatekojih se trebate smejatismejte se jer život jese jer život je lepi ima toliko stvari zbogima toliko stvari zbog kojihtoliko stvari zbog kojih sestvari zbog kojih se trebatezbog kojih se trebate smejati

Smejte se jer život je lep, i ima toliko stvari zbog kojih se trebate smejati… -Merlin Monro
smejte-se-jer-ivot-lep-i-ima-toliko-stvari-zbog-kojih-se-trebate-smejati
Za sutra odgađaj samo one stvari zbog kojih bi umro ako bi ih ostavio nezavršene. -Pablo Pikaso
za-sutra-odgaaj-samo-one-stvari-zbog-kojih-bi-umro-ako-bi-ih-ostavio-nezavrene
Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku. -Čarls Dikens
sjeti-se-svojim-trenutnih-blagoslova-kojih-svaki-ovjek-ima-mnogo-a-ne-prolih-nedaa-od-kojih-svaki-ovjek-ima-poneku
Postoje razlozi zbog kojih vrijedi umrijeti, ali nijedan zbog kojeg vrijedi ubiti. -Albert Kami
postoje-razlozi-zbog-kojih-vrijedi-umrijeti-ali-nijedan-zbog-kojeg-vrijedi-ubiti