Smem sve ono što dolikuje čoveku; ko sme više od toga, nije čovek.


smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
vilijam Šekspirsmemsveonotodolikuječovekukosmevieodtoganiječoveksmem svesve onoono štošto dolikujedolikuje čovekuko smesme viševiše odod toganije čoveksmem sve onosve ono štoono što dolikuješto dolikuje čovekuko sme višesme više odviše od togasmem sve ono štosve ono što dolikujeono što dolikuje čovekuko sme više odsme više od togasmem sve ono što dolikujesve ono što dolikuje čovekuko sme više od toga

Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga, nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Smrt nije ono najgore što se može dogoditi čoveku. -Platon
smrt-nije-ono-najgore-to-se-moe-dogoditi-oveku