Smešno je možda, bio sam čovek s onim od juče i hoću da budem čovek s ovim od danas, drukčijim, možda i suprotnim ali me to ne buni jer čovek je promena, a zlo je ako ne poslušamo savest kad se javi.


smeno-moda-bio-sam-ovek-s-onim-od-jue-i-hou-da-budem-ovek-s-ovim-od-danas-drukijim-moda-i-suprotnim-ali-me-to-ne-buni-jer-ovek-promena-a-zlo-ako-ne
meša selimovićsmenomoždabiosamčovekonimodjučehoćudabudemovimdanasdrukčijimmoždasuprotnimalimetonebunijerpromenazloakoposluamosavestkadsejavismešno jeje moždabio samsam čovekčovek ss onimonim odod jučejuče ii hoćuhoću dada budembudem čovekčovek ss ovimovim odod danasmožda ii suprotnimsuprotnim aliali mene bunibuni jerjer čovekčovek jeje promenazlo jeje akoako nene poslušamoposlušamo savestsavest kadkad sese javismešno je moždabio sam čoveksam čovek sčovek s onims onim odonim od jučeod juče ijuče i hoćui hoću dahoću da budemda budem čovekbudem čovek sčovek s ovims ovim odovim od danasmožda i suprotnimi suprotnim alisuprotnim ali meme to nene buni jerbuni jer čovekjer čovek ječovek je promenaa zlo jezlo je akoje ako neako ne poslušamone poslušamo savestposlušamo savest kadsavest kad sekad se javi

Dečko i devojka mogu biti samo prijatelji… ali u jednom trenutku će se zaljubiti jedno u drugo… možda privremeno… možda u pogrešnom vremenu… možda ...
deko-i-devojka-mogu-biti-samo-prijatelji-ali-u-jednom-trenutku-e-se-zaljubiti-jedno-u-drugo-moda-privremeno-moda-u-pogrenom-vremenu-moda
Sad bih da sam sam plakao. Smešno zar ne? Umesto da čovek bude srećan, ovako neuplakan, kuka što ne plače. Kako se divno život igra. -Žarko Laušević
sad-bih-da-sam-sam-plakao-smeno-zar-ne-umesto-da-ovek-bude-srean-ovako-neuplakan-kuka-to-ne-plae-kako-se-divno-ivot-igra
Dan smrti će doći, možda danas, možda za pedeset godina. Sigurno je jedno da će doći. -Ajrton Sena
dan-smrti-e-doi-moda-danas-moda-za-pedeset-godina-sigurno-jedno-da-e-doi
A najgore je kad čovek prestane razlikovati dobro i zlo. -Žarko Laušević
a-najgore-kad-ovek-prestane-razlikovati-dobro-i-zlo
Nevaljao čovek obeća, ali svoje obećanje ne izvrši; valjan čovek ne obeća, ali uradi. -Indijska poslovica
nevaljao-ovek-obea-ali-svoje-obeanje-ne-izvri-valjan-ovek-ne-obea-ali-uradi