Smijemo se i smijat ćemo se, jer je ozbiljnost uvijek bila prijateljica licemjera.


smijemo-se-i-smijat-emo-se-jer-ozbiljnost-uvijek-bila-prijateljica-licemjera
ugo foscolosmijemosesmijatćemosejerozbiljnostuvijekbilaprijateljicalicemjerasmijemo sese ii smijatsmijat ćemoćemo sejer jeje ozbiljnostozbiljnost uvijekuvijek bilabila prijateljicaprijateljica licemjerasmijemo se ise i smijati smijat ćemosmijat ćemo sejer je ozbiljnostje ozbiljnost uvijekozbiljnost uvijek bilauvijek bila prijateljicabila prijateljica licemjerasmijemo se i smijatse i smijat ćemoi smijat ćemo sejer je ozbiljnost uvijekje ozbiljnost uvijek bilaozbiljnost uvijek bila prijateljicauvijek bila prijateljica licemjerasmijemo se i smijat ćemose i smijat ćemo sejer je ozbiljnost uvijek bilaje ozbiljnost uvijek bila prijateljicaozbiljnost uvijek bila prijateljica licemjera

VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
Dobro ima sputane ruke, jer se uvijek nečega ustručava, dok je zlo slobodno, jer se ničega ne ustručava. -Tadeusz Kotarbinski
dobro-ima-sputane-ruke-jer-se-uvijek-neega-ustruava-dok-zlo-slobodno-jer-se-ega-ne-ustruava
Znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti. -Đorđe Balašević
zna-sledi-ipak-ona-bila-neto-to-vredi-pa-kad-se-onog-jula-nismo-potukli-zbog-njene-asti-zar-emo-sad-zbog-ovih-oajnika-eljnih-vlasti
Jugoslavija je nekada bila nesvrstana zemlja, jer se nigdje nije htjela svrstati, a BiH je danas nesvrstana jer je nigdje ne mogu svrstati. -Osman Džiho
jugoslavija-nekada-bila-nesvrstana-zemlja-jer-se-nigdje-nije-htjela-svrstati-a-bih-danas-nesvrstana-jer-nigdje-ne-mogu-svrstati
Žene su uvijek iskrene čak i onda kad su licemjerne jer se povode za nekim prirodnim osjećanjem. -Onore de Balzak
ene-su-uvijek-iskrene-ak-i-onda-kad-su-licemjerne-jer-se-povode-za-nekim-prirodnim-osjeanjem