Smisao zivota je kako prebroditi dosadu između 2 orgazma :)


smisao-zivota-kako-prebroditi-dosadu-izmeu-2-orgazma
smisaozivotakakoprebroditidosaduizmeđu2orgazmasmisao zivotazivota jeje kakokako prebroditiprebroditi dosadudosadu izmeđuizmeđu 2smisao zivota jezivota je kakoje kako prebroditikako prebroditi dosaduprebroditi dosadu izmeđudosadu između 2između 2 orgazmasmisao zivota je kakozivota je kako prebroditije kako prebroditi dosadukako prebroditi dosadu izmeđuprebroditi dosadu između 2dosadu između 2 orgazmasmisao zivota je kako prebroditizivota je kako prebroditi dosaduje kako prebroditi dosadu izmeđukako prebroditi dosadu između 2prebroditi dosadu između 2 orgazma

Svet možemo upoznati, a da i ne otvorimo vrata. Smisao neba mozemo dokučiti, a da i ne pogledamo kroz prozor. -Lao Ce
svet-moemo-upoznati-a-da-i-ne-otvorimo-vrata-smisao-neba-mozemo-dokuiti-a-da-i-ne-pogledamo-kroz-prozor
volecu te do kraja zivota…..andjele….
volecu-te-do-kraja-zivotaandjele
U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja. -Martin Luter King
u-ovom-svetu-vie-nije-izbor-izmeu-nasilja-i-nenasiljasad-izmeu-nenasilja-ili-unitenja