Smrt i ljubav su dva krila koja nose siromaha na nebo.


smrt-i-ljubav-su-dva-krila-koja-nose-siromaha-na-nebo
mikelanđelo buonarotismrtljubavsudvakrilakojanosesiromahananebosmrt ii ljubavljubav susu dvadva krilakrila kojakoja nosenose siromahasiromaha nana nebosmrt i ljubavi ljubav suljubav su dvasu dva kriladva krila kojakrila koja nosekoja nose siromahanose siromaha nasiromaha na nebosmrt i ljubav sui ljubav su dvaljubav su dva krilasu dva krila kojadva krila koja nosekrila koja nose siromahakoja nose siromaha nanose siromaha na nebosmrt i ljubav su dvai ljubav su dva krilaljubav su dva krila kojasu dva krila koja nosedva krila koja nose siromahakrila koja nose siromaha nakoja nose siromaha na nebo

U SAD-u postoji u osnovi samo jedna partija – biznis partija. Ona ima dva krila – demokrate i republikance – koja su međusobno malo različita, ali zajedno nose iste principe. Ja sam uceliko protiv tih principa, kao i većina stanovništva.Ne ovisite o posuđenom znanju. To vas samo opterećuje, čini vas teškim, veže vas u lance, zarobljuje riječima, pa potpuno zaboravljate svoja krila i cijelo nebo koje je vaše. Ali okovani u lance religija i crkava i svetih pisama ne možete letjeti preko sunca u daleko plavo nebo; ne možete postati jedno sa svemirom.Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…Prijateljstvo je ljubav bez krila.Želja i ljubav su krila za velika djela.Raskoš u osećanjima, to je poezija siromaha; bez tog bogatstva šta bi ljubav bila za njih?