Smrt nije ono najgore što se može dogoditi čoveku.


smrt-nije-ono-najgore-to-se-moe-dogoditi-oveku
platonsmrtnijeononajgoretosemožedogoditičovekusmrt nijenije onoono najgorenajgore štošto sese možemože dogoditidogoditi čovekusmrt nije ononije ono najgoreono najgore štonajgore što sešto se možese može dogoditimože dogoditi čovekusmrt nije ono najgorenije ono najgore štoono najgore što senajgore što se možešto se može dogoditise može dogoditi čovekusmrt nije ono najgore štonije ono najgore što seono najgore što se moženajgore što se može dogoditišto se može dogoditi čoveku

Smrt nije najgora stvar koja se može dogoditi čovjeku. -Platon
smrt-nije-najgora-stvar-koja-se-moe-dogoditi-ovjeku
Smem sve ono što dolikuje čoveku; ko sme više od toga, nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga, nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno