Smrt rešava sve probleme. Nema ljudi, nema problema.


smrt-reava-sve-probleme-nema-ljudi-nema-problema
josif staljinsmrtreavasveproblemenemaljudinemaproblemasmrt rešavarešava svesve problemenema ljudinema problemasmrt rešava sverešava sve problemesmrt rešava sve probleme

Smrt rešava sve probleme – nema ljudi, nema problema.Uspešni ljudi probleme smatraju prolaznima, neuspešni ljudi probleme smatraju trajnima.Smrt nas ne zanima, jer sve dok mi postojimo nema smrti, a kada smrt nastupi, mi tada i ne postojimo.Nema većih asketa od lenjih ljudi. Čega su se sve oni odrekli, u čemu sve nisu učestvovali, kakva su sve zadovoljstva sebi uskratili- samo zato što ih je mrzelo.Smrt jednog čoveka je tragedija. Smrt miliona je statistika.Najbolji lek za sve probleme, to je strpljenje.