Snaga i lepota odlike su mladosti, dok je razboritost cvet starosti.


snaga-i-lepota-odlike-su-mladosti-dok-razboritost-cvet-starosti
demokritsnagalepotaodlikesumladostidokrazboritostcvetstarostisnaga ii lepotalepota odlikeodlike susu mladostidok jeje razboritostrazboritost cvetcvet starostisnaga i lepotai lepota odlikelepota odlike suodlike su mladostidok je razboritostje razboritost cvetrazboritost cvet starostisnaga i lepota odlikei lepota odlike sulepota odlike su mladostidok je razboritost cvetje razboritost cvet starostisnaga i lepota odlike sui lepota odlike su mladostidok je razboritost cvet starosti

Ko u mladosti luduje, taj u starosti tuguje.Stidljivost je ukras mladosti, a sramota starosti.Ludosti učinjene u mladosti ne može nadoknaditi sva mudrost u starosti.Još u mladosti treba da odsječeš štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.Još u mladosti trebaš odseći štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a u mladosti je bolje podnosi.