Snaga i lepota odlike su mladosti, dok je razboritost cvet starosti.


snaga-i-lepota-odlike-su-mladosti-dok-razboritost-cvet-starosti
demokritsnagalepotaodlikesumladostidokrazboritostcvetstarostisnaga ii lepotalepota odlikeodlike susu mladostidok jeje razboritostrazboritost cvetcvet starostisnaga i lepotai lepota odlikelepota odlike suodlike su mladostidok je razboritostje razboritost cvetrazboritost cvet starostisnaga i lepota odlikei lepota odlike sulepota odlike su mladostidok je razboritost cvetje razboritost cvet starostisnaga i lepota odlike sui lepota odlike su mladostidok je razboritost cvet starosti

Stidljivost je ukras mladosti, a sramota starosti. -Aristotel
stidljivost-ukras-mladosti-a-sramota-starosti
Ludosti učinjene u mladosti ne može nadoknaditi sva mudrost u starosti. -Bertrand Rasel
ludosti-uinjene-u-mladosti-ne-moe-nadoknaditi-sva-mudrost-u-starosti
Još u mladosti treba da odsječeš štap na koji ćeš se oslanjati u starosti. -Konfučije
jo-u-mladosti-treba-da-odsjee-tap-na-koji-e-se-oslanjati-u-starosti
Još u mladosti trebaš odseći štap na koji ćeš se oslanjati u starosti. -Konfučije
jo-u-mladosti-treba-odsei-tap-na-koji-e-se-oslanjati-u-starosti
U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a u mladosti je bolje podnosi. -Artur Šopenhauer
u-starosti-ovek-se-bolje-uva-od-nesree-a-u-mladosti-bolje-podnosi