Snaga mržnje neće te nikud odvesti, ali snaga oproštaja, koja se ispoljava kroz ljubav, uspeće da promeni tvoj život nabolje.


snaga-mrnje-nee-te-nikud-odvesti-ali-snaga-oprotaja-koja-se-ispoljava-kroz-ljubav-uspee-da-promeni-tvoj-ivot-nabolje
paulo koeljosnagamržnjenećetenikudodvestialisnagaoprotajakojaseispoljavakrozljubavuspećedapromenitvojživotnaboljesnaga mržnjemržnje nećeneće tete nikudnikud odvestiali snagasnaga oproštajakoja sese ispoljavaispoljava krozkroz ljubavuspeće dada promenipromeni tvojtvoj životživot naboljesnaga mržnje nećemržnje neće teneće te nikudte nikud odvestiali snaga oproštajakoja se ispoljavase ispoljava krozispoljava kroz ljubavuspeće da promenida promeni tvojpromeni tvoj živottvoj život naboljesnaga mržnje neće temržnje neće te nikudneće te nikud odvestikoja se ispoljava krozse ispoljava kroz ljubavuspeće da promeni tvojda promeni tvoj životpromeni tvoj život naboljesnaga mržnje neće te nikudmržnje neće te nikud odvestikoja se ispoljava kroz ljubavuspeće da promeni tvoj životda promeni tvoj život nabolje

Snaga mržnje neće te nikuda odvesti, ali snaga opraštanja što dolazi u obliku ljubavi, promeniće tvoj život…
snaga-mrnje-nee-te-nikuda-odvesti-ali-snaga-opratanja-to-dolazi-u-obliku-ljubavi-promenie-tvoj-ivot
Ja uvek gledam život kroz optimizam, ali sam dovoljno realan da znam da je život kompleksna stvar. -Volt Dizni
ja-uvek-gledam-ivot-kroz-optimizam-ali-sam-dovoljno-realan-da-znam-da-ivot-kompleksna-stvar
Motivacija vas vodi kroz dan, ali inspiracija vas vodi kroz život. -Nik Vujičić
motivacija-vas-vodi-kroz-dan-ali-inspiracija-vas-vodi-kroz-ivot
Kad siromaštvo udje kroz vrata, ljubav izadje kroz prozor. -Narodne poslovice
kad-siromatvo-udje-kroz-vrata-ljubav-izadje-kroz-prozor