Snaga uma počiva na trezvenosti – stoga sačuvaj svoj razum nezatamnjen strastima.


snaga-uma-poiva-na-trezvenosti-stoga-uvaj-svoj-razum-nezatamnjen-strastima
pitagorasnagaumapočivanatrezvenostistogasačuvajsvojrazumnezatamnjenstrastimasnaga umauma počivapočiva nana trezvenostitrezvenosti –– stogastoga sačuvajsačuvaj svojsvoj razumrazum nezatamnjennezatamnjen strastimasnaga uma počivauma počiva napočiva na trezvenostina trezvenosti –trezvenosti – stoga– stoga sačuvajstoga sačuvaj svojsačuvaj svoj razumsvoj razum nezatamnjenrazum nezatamnjen strastimasnaga uma počiva nauma počiva na trezvenostipočiva na trezvenosti –na trezvenosti – stogatrezvenosti – stoga sačuvaj– stoga sačuvaj svojstoga sačuvaj svoj razumsačuvaj svoj razum nezatamnjensvoj razum nezatamnjen strastimasnaga uma počiva na trezvenostiuma počiva na trezvenosti –počiva na trezvenosti – stogana trezvenosti – stoga sačuvajtrezvenosti – stoga sačuvaj svoj– stoga sačuvaj svoj razumstoga sačuvaj svoj razum nezatamnjensačuvaj svoj razum nezatamnjen strastima

Snaga uma počiva na trezvenosti - stoga sačuvaj svoj razum nezatamnjen strastima. -Pitagora
snaga-uma-poiva-na-trezvenosti-stoga-uvaj-svoj-razum-nezatamnjen-strastima
Snaga uma se meri – lepotom reči.
snaga-uma-se-meri-lepotom-rei
Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva. -Nikola Tesla
najvaniji-produkt-stvaralakog-uma-izum-njegov-krajnji-cilj-ovladavanje-uma-prirodom-i-iskoritavanje-njezinih-sila-za-potrebe-ovjeanstva
Čovjek koji sluša razum izgubljen je: razum sputava sve one čiji duh nije dovoljno snažan da mu se odupre. -Bernard Shaw
ovjek-koji-slua-razum-izgubljen-razum-sputava-sve-one-iji-duh-nije-dovoljno-snaan-da-mu-se-odupre
Ljudi teže za verovanjima koja odgovaraju njihovim strastima. -Bertrand Rasel
ljudi-tee-za-verovanjima-koja-odgovaraju-njihovim-strastima
Ima ljudi čiji razum svijetli i ljudi čiji razum blista. Prvi rasvjetljuju svoju okolinu, drugi je zamračuju. -Marie von Ebner-Eschenbach
ima-ljudi-iji-razum-svijetli-i-ljudi-iji-razum-blista-prvi-rasvjetljuju-svoju-okolinu-drugi-zamrauju