Šta je snažnija vera čovekova, tim je čvršći njegov život. Život čoveka bez vere je život životinje.


snanija-vera-ovekova-tim-vri-njegov-ivot-ivot-oveka-bez-vere-ivot-ivotinje
lav tolstojŠtasnažnijaveračovekovatimčvrćinjegovživotŽivotčovekabezvereživotživotinjeje snažnijasnažnija veravera čovekovatim jeje čvršćičvršći njegovnjegov životŽivot čovekačoveka bezbez verevere jeje životživot životinjeŠta je snažnijaje snažnija verasnažnija vera čovekovatim je čvršćije čvršći njegovčvršći njegov životŽivot čoveka bezčoveka bez verebez vere jevere je životje život životinjeŠta je snažnija veraje snažnija vera čovekovatim je čvršći njegovje čvršći njegov životŽivot čoveka bez verečoveka bez vere jebez vere je životvere je život životinjeŠta je snažnija vera čovekovatim je čvršći njegov životŽivot čoveka bez vere ječoveka bez vere je životbez vere je život životinje

Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.Sad smo ostali i bez posla i bez vere, a naša je vera viša od istine.Život bez radosti, pokreta i novine i nije život nego golo postojanje, robovanje životu.Znam samo da je život bez svrhe bezličan život.Tri su glavne vrline: vera, nada i ljubav. Vera u Boga. Nada u večni život. Ljubav prema Stvoritelju i stvorenjima.Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna i nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđanje.