Snooze… U stanju sam da ga stiskam sat vremena na svakih 5 minuta i pritom da spavam! Ni sam ne znam kako… xD


snooze-u-stanju-sam-da-ga-stiskam-sat-vremena-na-svakih-5-minuta-i-pritom-da-spavam-ni-sam-ne-znam-kako-xd
snooze…stanjusamdagastiskamsatvremenanasvakih5minutapritomspavamneznamkako…xdsnooze… uu stanjustanju samsam dada gaga stiskamstiskam satsat vremenavremena nana svakihminuta ii pritompritom dada spavamni samsam nene znamznam kako…kako… xdsnooze… u stanjuu stanju samstanju sam dasam da gada ga stiskamga stiskam satstiskam sat vremenasat vremena navremena na svakihna svakih 5svakih 5 minutaminuta i pritomi pritom dapritom da spavamni sam nesam ne znamne znam kako…znam kako… xdsnooze… u stanju samu stanju sam dastanju sam da gasam da ga stiskamda ga stiskam satga stiskam sat vremenastiskam sat vremena nasat vremena na svakihvremena na svakih 5na svakih 5 minutasvakih 5 minuta i5 minuta i pritomminuta i pritom dai pritom da spavamni sam ne znamsam ne znam kako…ne znam kako… xdsnooze… u stanju sam dau stanju sam da gastanju sam da ga stiskamsam da ga stiskam satda ga stiskam sat vremenaga stiskam sat vremena nastiskam sat vremena na svakihsat vremena na svakih 5vremena na svakih 5 minutana svakih 5 minuta isvakih 5 minuta i pritom5 minuta i pritom daminuta i pritom da spavamni sam ne znam kako…sam ne znam kako… xd

- Voliš ti nju.Slegao sam ramenima, podigao ruku i prislonio sat na uho.- Pa, šta ja znam.Primetio sam da mi i sat ubrza svaki put kad je neko pomene. -Đorđe Balašević
voli-ti-njuslegao-sam-ramenima-podigao-ruku-i-prislonio-sat-na-uho-pa-ja-znamprimetio-sam-da-mi-i-sat-ubrza-svaki-put-kad-neko-pomene
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno. -Paulo Koeljo
ponovo-sam-veran-svojim-snovima-i-to-taj-uas-zato-to-sve-ide-kako-sam-eleo-i-znam-da-e-uskoro-sve-biti-uniteno
Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam. -Oskar Vajld
kad-sam-bio-mlad-verovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-u-ivotu-sad-kad-sam-ostario-to-znam