Soba bez knjiga je slična tijelu bez duše.


soba-bez-knjiga-slina-tijelu-bez-e
ciceronsobabezknjigasličnatijeluduesoba bezbez knjigaknjiga jeje sličnaslična tijelutijelu bezbez dušesoba bez knjigabez knjiga jeknjiga je sličnaje slična tijeluslična tijelu beztijelu bez dušesoba bez knjiga jebez knjiga je sličnaknjiga je slična tijeluje slična tijelu bezslična tijelu bez dušesoba bez knjiga je sličnabez knjiga je slična tijeluknjiga je slična tijelu bezje slična tijelu bez duše

Soba bez knjige slična je telu bez duše.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno.