Soba bez knjige slična je telu bez duše.


soba-bez-knjige-slina-telu-bez-e
ciceronsobabezknjigesličnateluduesoba bezbez knjigeknjige sličnaslična jeje telutelu bezbez dušesoba bez knjigebez knjige sličnaknjige slična jeslična je teluje telu beztelu bez dušesoba bez knjige sličnabez knjige slična jeknjige slična je teluslična je telu bezje telu bez dušesoba bez knjige slična jebez knjige slična je teluknjige slična je telu bezslična je telu bez duše

Soba bez knjiga je slična tijelu bez duše.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno.Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi.