Specijalizujem se za ubistva tihe, domaćinske prirode.


specijalizujem-se-za-ubistva-tihe-domainske-prirode
agata kristispecijalizujemsezaubistvatihedomaćinskeprirodespecijalizujem sese zaza ubistvaubistva tihedomaćinske prirodespecijalizujem se zase za ubistvaza ubistva tihespecijalizujem se za ubistvase za ubistva tihespecijalizujem se za ubistva tihe

Prestao je večni rat prirode i čoveka. Čim je shvatio svoju moć, čovek se prema prirodi počeo ponašati kao prema slučajnoj i nesnosnoj rogobatnosti u uređenom poretku veštačkih stvari, u svetu vlastitih proizvoda, koji bi, inače, bez prirode bio savršen.Čuvaj se tihe vode i psa koji ćuti.Jezik političara kreiran je tako da laži zvuče iskreno, a ubistva poštovano. Oni daju privid čvrstine čistom vetru.Moj je san spasiti žene od prirode.Čuda, zapravo, ne krše zakone prirode.Ne mogu se nagoni sopstvene prirode gušiti silom, a da se ta priroda ne povuče u sebe.