Sperdala se sova senici, a svoju glavu u sušanj turila.


sperdala-se-sova-senici-a-svoju-glavu-u-suanj-turila
hrvatske poslovicesperdalasesovasenicisvojuglavusuanjturilasperdala sese sovasova senicisvoju glavuglavu uu sušanjsušanj turilasperdala se sovase sova senicia svoju glavusvoju glavu uglavu u sušanju sušanj turilasperdala se sova senicia svoju glavu usvoju glavu u sušanjglavu u sušanj turilaa svoju glavu u sušanjsvoju glavu u sušanj turila

Trazim nekog ko nema briga, da mi posudi svoju glavu na nekoliko dana, da se odmorim… :)
trazim-nekog-ko-nema-briga-da-mi-posudi-svoju-glavu-na-nekoliko-dana-da-se-odmorim
Ako čovek isprazni sadržaj svoje torbice u svoju glavu, niko mu je neće moći oduzeti. -Bendžamin Frenklin
ako-ovek-isprazni-sadraj-svoje-torbice-u-svoju-glavu-niko-mu-nee-moi-oduzeti
Možda ti i ne slutiš koliko volim tvoju tršavu glavu, detinju glavu koja miriše na sapun i penušavi aprilski vetar. -Miroslav Mika Antić
moda-ti-i-ne-sluti-koliko-volim-tvoju-travu-glavu-detinju-glavu-koja-mirie-na-sapun-i-penuavi-aprilski-vetar