Srbija je jedina zemlja na svetu u kojoj su sve televizije najgledanije!


srbija-jedina-zemlja-na-svetu-u-kojoj-su-sve-televizije-najgledanije
srbijajedinazemljanasvetukojojsusvetelevizijenajgledanijesrbija jeje jedinajedina zemljazemlja nana svetusvetu uu kojojkojoj susu svesve televizijetelevizije najgledanijesrbija je jedinaje jedina zemljajedina zemlja nazemlja na svetuna svetu usvetu u kojoju kojoj sukojoj su svesu sve televizijesve televizije najgledanijesrbija je jedina zemljaje jedina zemlja najedina zemlja na svetuzemlja na svetu una svetu u kojojsvetu u kojoj suu kojoj su svekojoj su sve televizijesu sve televizije najgledanijesrbija je jedina zemlja naje jedina zemlja na svetujedina zemlja na svetu uzemlja na svetu u kojojna svetu u kojoj susvetu u kojoj su sveu kojoj su sve televizijekojoj su sve televizije najgledanije

Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Brak je jedina doživotna presuda pri kojoj se zbog rđavog vladanja može zaslužiti pomilovanje. -Alfred Hičkok
brak-jedina-doivotna-presuda-pri-kojoj-se-zbog-ravog-vladanja-moe-zasluiti-pomilovanje
Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog
Patnja je pozitivan element u ovom svetu, zaista, to je jedina veza između sveta i pozitivnosti. -Franc Kafka
patnja-pozitivan-element-u-ovom-svetu-zaista-to-jedina-veza-izmeu-sveta-i-pozitivnosti