Srce često mora nositi mnogo teži teret, nego sama ledja.


srce-esto-mora-nositi-mnogo-tei-teret-nego-sama-ledja
nemačka poslovicasrcečestomoranositimnogotežiteretnegosamaledjasrce čestočesto moramora nositinositi mnogomnogo težiteži teretnego samasama ledjasrce često moračesto mora nositimora nositi mnogonositi mnogo težimnogo teži teretnego sama ledjasrce često mora nositičesto mora nositi mnogomora nositi mnogo težinositi mnogo teži teretsrce često mora nositi mnogočesto mora nositi mnogo težimora nositi mnogo teži teret

Nije pametno nositi srce na dlanu. Trebate ga nositi u sebi, gde najbolje radi. -Margaret Tačer
nije-pametno-nositi-srce-na-dlanu-trebate-ga-nositi-u-sebi-gde-najbolje-radi
Duša može često da održi tijelo, ali tijelo dušu nikad; ona posrće i gubi se sama. -Meša Selimović
dua-moe-esto-da-odri-tijelo-ali-tijelo-u-nikad-ona-posre-i-gubi-se-sama
Cilj ne mora uvek biti dostignut, ali često služi kao nešto ka čemu stremimo. -Brus li
cilj-ne-mora-uvek-biti-dostignut-ali-esto-slui-kao-neto-ka-emu-stremimo